Castricum, december 2021

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemeen

Jacqueline Hein Fotografie heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen.

Het auteursrecht op de foto's berust bij Jacqueline Hein Fotografie. Jacqueline Hein Fotografie blijft te allen tijde eigenaar van de foto's.

Jacqueline Hein Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals e-mail, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijkheid

Jacqueline Hein Fotografie is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Jacqueline Hein Fotografie.

Betaling

De betaling dient uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. Pas als de betaling voltooid is, ontvangt de klant de foto's.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na de fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Uiteraard wordt dit van tevoren met de klant besproken.

Klachten

Bij klachten behoort de klant deze schriftelijk in te dienen aan Jacqueline Hein Fotografie.

Vervolgens zal er gekeken worden naar een passende oplossing in vorm van een nieuwe fotoshoot of eventueel een financiële tegemoetkoming.

Commerciële en zakelijke doeleinden

Wanneer de klant een fotoshoot boekt bij Jacqueline Hein Fotografie gaat de klant automatisch akkoord met het feit dat de foto's gebruikt mogen worden voor promotie doeleinden (zoals social media, website etc.) Mocht de klant dit liever niet willen, dient dit van tevoren te worden gemeld aan Jacqueline Hein Fotografie.

Er worden nooit foto's zonder toestemming aan een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt eerst toestemming gevraagd aan de klant.

Bewerking

Er wordt in geen enkel geval de originele RAW (de onbewerkte ruwe beelden) bestanden geleverd.

Na levering van de foto's is het niet toegestaan om de foto's te bewerken (filters, bijsnijden etc.)

Ook is het niet toegestaan de foto's door te spelen naar een commercieel bedrijf zonder toestemming van Jacqueline Hein Fotografie.

Annulering

In geval van ziekte van de klant of Jacqueline Hein Fotografie zal de fotoshoot verplaatst worden naar een andere datum. Mocht dit niet mogelijk zijn kan Jacqueline Hein Fotografie eventueel tips geven over een alternatieve fotograaf.

In geval van slecht weer (storm, onweer of regen) gaat de fotoshoot niet door en zal deze verplaatst worden naar een andere datum. dit wordt uiterlijk besloten op de ochtend van de fotoshoot.

Naamsvermelding

Bij het gebruiken/publiceren van de foto's door de klant op social media, dient altijd een naamsvermelding of verwijzing naar Jacqueline Hein Fotografie gebruikt te worden.

Algemene voorwaarden

© Jacqueline Hein Fotografie

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden